EV COACHING

EV COACHING

Elk coaching-traject wordt afgestemd op de werkpraktijk en het EV kennisniveau van de deelnemers, om zo een optimaal rendement te behalen. Iedere participerende afdeling start met de EV kennistest, om het huidige kennisniveau vast te stellen. De toepassingen van De EV App’s spelen een cruciale rol in het maken van een solide EV fundament voor alle deelnemers.

De EV Applicaties hebben als generieke doelstelling;

– EV kennis niveau verhogen en consolideren
– Integratie(transitie) EV stimuleren
– Mentaliteitsverbetering EV (meer zekerheid)
– Implementatie alle betrokken afdelingen (randvoorwaardelijk)

Voor uw operatie betekent dit;

– Alle info op één plaats
– Verkoop bevorderend/ ondersteunend
– Altijd juiste informatie
– Altijd juist geïnformeerd ( nieuwe producten en ontwikkelingen)
– Tijds besparend
– Grotere klant tevredenheid.

Per afdeling wordt een apart begeleiding/coaching -schema opgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met de persoonlijke EV kennisbehoefte.

Zo borgt en onderhoudt E-Division bestaande en nieuw verworven kennis.

Wij zijn uw EV Divisie