EV Coaching


De begeleiding zelf, zal per project of lopend  traject afgestemd worden op de werkpraktijk van de deelnemers, om zo een optimaal rendement te behalen. Iedere participerende afdeling start met de EV kennistest, om het huidige kennisniveau vast te stellen.

Doormiddel van deze test wordt het EV kennisniveau inzichtelijk gemaakt. Per afdeling  wordt een apart begeleiding/coaching -schema opgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met de persoonlijke EV kennisbehoefte.

Zo creëert en borgt E-Division hybride functies.