EV Advice


In een snelle en complexe markt als de EV markt met haar wetgevingen, veranderende technologieën, niches en andere deelmarkten is goede raad vaak heel duur. Uw MVO doelstellingen staan onder druk en raken snel achterhaald. E-Division is als een vis in het water op deze markt en help u om uw EV Strategie en EV Visie concreet te vormen en te begeleiden naar succes.

Wij zijn uw EV Divisie.