EV SERVICES

ELEKTRISCH RIJDEN ZIT IN STROOMVERSNELLING

Nederland is met korte afstanden en dichtbevolkte Randstad een geschikte plek voor de vele toepassingen van elektrisch rijden. Op dit moment rijden er zo’n 180.000 elektrische voertuigen in Nederland en dat aantal zal in de komende jaren alleen maar stijgen. In 2025 wil de rijksoverheid 1.000.000 elektrische voertuigen op de Nederlandse weg zien. Deze ambitieuze doelstelling heeft een aanzuigende werking op tal van initiatieven en biedt legio nieuwe kansen voor bedrijven en werkgelegenheid.

Elektrisch rijden vormt dus een belangrijke impuls voor economie, werkgelegenheid en toeleverende industrie. E-Division ondersteunt visionaire ondernemers. Wij zien duurzaamheid als een kans voor u om te innoveren en nieuwe markten aan te boren met als resultaat economische groei, winst voor het milieu en een duurzaam imago.

Wilt u nieuwe markten aanboren, meer groeien en zo een duurzaam imago creëren neem dan contact met ons op.

E-DIVISION – HOME OF EV