Copyright

Copyright

For english click here.

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van de website van E-Division, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij E-Division. E-Division behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

De (auteurs-)rechten met betrekking tot de E-Division website en haar inhoud (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en andere informatie) berusten uitsluitend bij E-Division. De inhoud van doorverwezen websites en die van E-Division mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van E-Division is het onder meer niet toegestaan de inhoud van de E-Division website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden.

Indien en voor zover de inhoud van de website bestaat uit bijdragen van gebruikers, rusten de rechten daarop bij deze gebruikers (tenzij in de gebruikersvoorwaarden van deze websites afstand is gedaan van deze rechten en/of deze rechten zijn overgedragen aan E-Division).

E-Division heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel E-Division, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

E-Division heeft tevens het recht om – tenzij anders overeengekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en/of aan te passen. Dit geldt zowel tekst- en beeldmateriaal.

Alle rechten voorbehouden 18 april 2018